Bookmark and Share
Siden den spæde start i vinteren 2007-2008, har vi leveret over 100 Knarrmaster til Danmark, Norge og Tyskland.
Skiftet fra træmasten til aluminiumsmasten har gjort Knarr'en hurtigere og sjovere at sejle. Bådene sejler på mere lige vilkår, og klassen er, i modsætning til mange andre klasser, levende og tiltrækker mange af Danmarks bedste sejlere. 

KNARRMASTEN

Billedtekst


Hansen & Hamacher - Gammelgaardsvej 7 - 6580 Vamdrup - Tlf. 75 58 10 64 - E-mail: hh@hansenoghamacher.dk